מתודולוגיות

 

המתודולוגיה הכי טובה היא זו המותאמת לארגון שלך!

אנו ב- Energy Team מאמינים שלעתים ישנו מרחק רב בין המתודולגיות הנשמעות היטב בתיאוריה לבין הפרקטיקה והמציאות. על כן אנו מקפידים להכיר לעומק את הרקע הרעיוני של כל מתודולוגיה ולקחת ממנה אך ורק את הדברים הפרקטיים העשויים להביא תועלת לארגון.

 

למתודולוגיות ישנן עוצמות רבות בהמשגה ובהבנייה של תהליכים. לצד זה הן חלשות בהתאמה לתרבות ולפוליטיקה הארגונית הספציפית בארגון וכאן אנו נכנסים לתמונה: אנו לומדים את הארגון ומנתחים מתוך הכרות השיטות וה- Best Practices מה עשוי לייצר את ההתאמה המיטבית ביותר לארגון.