תשתיות 360

בחינה מעמיקה של עולמות התשתיות,  מיפוי הפערים ומתן המלצות לשיפור המצב הקיים ב- 4 מימדים: 

טכנולוגיה, אנשים, תהליכים וכלים

בחינה מעמיקה של עולמות התשתית ומערכות המידע, מיפוי הפערים ומתן המלצות לשיפור המצב הקיים:

בחינת מצב קיים

בחינת אסטרטגיה ארגונית וצרכים עסקיים.
מיפוי מצב קיים בתשתיות- כ"א, תהליכי עבודה, טכנולוגיה

תכנון אסטרטגי

עיבוד המידע שנאסף.
זיהוי פערים וניתוח דרישות.
בחינת השקעות נדרשות.
גיבוש אסטרטגיה ותיעדוף ע"פ צרכי הארגון.

גיבוש המלצות

גיבוש המלצות.
גיבוש תוכנית עבודה תלת שנתית ותקציב נדרש.
הצגה להנהלת הארגון.

ליווי המימוש

ליווי וסיוע שוטפים במימוש