תמונה של הברושור להורדה
אייקון של PDF

הורד ברושור

Data Privacy

מערכות המידע שלנו מכילות מידע. הרבה מידע.
עד היום, כשרצינו לשמור על המידע בהיבטי הפרטיות, לא היה סטנדרט אחיד ומכווין לפתרון ולמענה הנדרש, לצד חוסר משמעותי בפיקוח חיצוני. 
עם כניסתן לתוקף של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) בחודש מאי 2018 וכניסתה לאכיפה של רגולציית הפרטיות של האיחוד האירופאי (GDPR), מעתה יכללו כל בעלי, מנהלי ומחזיקי מאגרי המידע מכל סוג ובכל מגזרי המשק: ציבורי ופרטי כאחד, בקהל היעד של חוקים אלו. אי מילוי הוראה מהוראות אלו בהיבטי פרטיות המידע והאחריות האישית הנדרשת ממחזיקי המידע, עלולה להביא להטלת סנקציות אישיות וקנסות גדולים במיוחד על הארגון ולהוות בסיס לתביעות.

סקר הגנת הפרטיות ו-GDPR   
שמירה על מידע פרטי
של הלקוחות. של העובדים. שלך.

 

אם אתה בעלים, מנכ"ל, מנמ"ר,

מנהל תשתיות או מנהל אבטחת מידע, עליך החובה:


•    למפות ולדעת היכן מצוי המידע הרגיש בארגונך

•    להגן על מערכות המידע והידע הארגוני
•    לשמור על המידע ופרטיות העובדים, השותפים והלקוחות
•    לעמוד בתקנות

 

איך מתמודדים עם ההנחיות המשפטיות
לניהול מערכות המידע וההגנה על הפרטיות בישראל ובאירופה?

כאן בדיוק בא לידי ביטוי הניסיון הבינלאומי שלנו יחד עם ההבנה וההיכרות העמוקה עם השוק הישראלי.
סקר הגנת הפרטיות הינו סקר מקיף הכולל בחינות רוחב ועומק של מערכות ומאגרי המידע ודרכי ההגנה עליהם בכל שלושת הרבדים הארגוניים: אנשים, תהליכים וטכנולוגיות מידע. 
הסקר יציג בפני הארגון את מצבו הנוכחי בהיבטי אבטחת המידע והגנת הפרטיות, יפרט את המשמעויות הטכנולוגיות והמשפטיות של הפערים שיתגלו ויציג תכנית פעולה לעמידה מלאה בדרישות.
הסקר מספק פתרון מקיף שמותאם ללקוח, סביבתו העסקית והטכנולוגית, והרגולציות הרלוונטיות

הסקר הינו פרי שילוביות של שלושה תחומי מומחיות:

 

  • מסמך ממצאים פשוט וברור, הנכתב בשפה עסקית, עם סימוכין טכניים ומשפטיים.

  • דו"ח פערים לטיפול – רלוונטי וממצה. 

  • הנחיות מקצועיות למימוש.

  • חוות דעת משפטית.

התוצר:

  • שיקוף ברור לכל גורמי הארגון ובפרט להנהלה, את מצב הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. 

  • פלטפורמה לגיבוש תכנית עבודה, לצרכי הגנת הפרטיות בארגון.

  • כלי המסייע לעמידה חוקית ואתית בהגנת המידע הפרטי בארגון, כפי שנדרש מהחוקים הישראלים והרגולציה האירופאית.

הערך:

איך מתבצע התהליך:

תעדוף תחומי הפעילות הקריטיים לפעילות והמלצה על תכנית עבודה מדורגת למימוש על פי יכולות הארגון.

שלב ד'

 

תכנון הצעדים האופרטיביים הנדרשים לסגירת הפערים ובניית תכנית עבודה לטיפול בשלושת משפחות הבקרה: ניהוליות, טכנולוגיות ופיזיות.

שלב ג'

 

ניתוח המצב הקיים והשוואתו לדרישות הרגולטוריות החלות על הארגון. תוצר העבודה בשלב זה הינו מסמך טכנולוגי המשולב עם חוות דעת משפטית.

שלב ב'

 

בשלב ראשון יבוצע איסוף מידע ומיפוי על פי סקרים מובנים.

בשלב זה יבוצע מיפוי המערכות הרלוונטיות ויבוצע תהליך זרימת המידע אל ומהארגון תוך איתור מקומות בהם המידע מוחזק שלא לצורך עסקי מובהק.

שלב א'

 

למה Energy Team?

בזכות הידע והניסיון:
הסקר מבוצע על ידי צוות מומחים מולטי דיסציפלינרי המשלב ניסיון טכנולוגי ומשפטי, יחד עם ידע רב בניהול תהליכים ארגוניים ויכולת בחינה מקיפה של כל ממדי הארגון, באופן ממוקד ורלוונטי. צוות המומחים מחזיק בשנות ניסיון רבות בהיבטי רגולציות אבטחת מידע בדגש על פרטיות בישראל, באירופה ובארה"ב.

 

בזכות הפשטות, המהירות והיעילות:
אנו מבינים את הצורך של הארגון שלך ונספק תוצר מהיר, שניתן יהיה להביא את המלצותיו לידי מימוש ושיהיה ברור לכל קוראיו – ללא הסתמכות על ידע טכנולוגי ומשפטי קודם. צוות היועצים שלנו יעבוד עם הארגון יחד כדי להבין את עיסוקו, מטרותיו ומעל לכל מגבלותיו הרלוונטיות לעמידה ברגולציות הללו.

 

בזכות השקט הנפשי:
בפרויקט אחד, אנו נספק לך עם התקשרות אחת ומנהל אחד, מענה לצורך רוחבי של הארגון המתפרש על פני שלוש התמחויות שונות.