תמונה של הברושור להורדה

הורד ברושור

BCP | מקצה לקצה

אז איך עושים BCP נכון?

מדברים איתנו, כי הניסיון שלנו בניהול פרויקטי BCP בארגונים גדולים מדבר בעד עצמו.

 

ב-Energy Team שמים דגש רב מאוד על שלב הייזום - השלב המורכב והקריטי ביותר בתהליך ובהצלחת הפרויקט בכלל. אנחנו נסייע לך להגיע להחלטות הנכונות, כאלו שאינן תלויות בשום גורם או מוצר. אובייקטיביות נטו.

1. הגדרת איומי הייחוס הקונקרטיים (שריפה, הצפה, נפילת טילים), ומהו המתאר של כל איום

  (שריפת מטה ההנהלה, הצפת מערכת המחשוב וכו').

 

2. מיפוי וניתוח תהליכים וסיכונים והבנה מהו ה-Impact Analysis  Business BIA.

בשלב זה אנו בוחנים את שרידות התהליכים החיוניים על פי:

Business Critically Analysis (BCA) מיפוי כל התהליכים בארגון והגדרתם כחיוניים או לא חיוניים בעת כשל, על פי ציון בין 1-5 שנתנו מנהלי המחלקות והאגפים בארגון.

 

(BSA) Business Survivability Analysis - ציון 1-5 הניתן לכל תהליך על פי מתודולוגיה ייחודית שפותחה ב-Energy Team.

מתודולגיית ה-BSA בוחנת את התהליך על פי מספר פרמטרים:

1.  תלות במתקנים פיזיים.

2.  כוח האדם הדרוש לתהליך.

3.  תקשורת בין אישית הנדרשת בתהליך.

4.  שרשרת אספקה.

5.  מידע עסקי.

 

עבור כל אחד מהפרמטרים הללו אנו בודקים:

 

1.  Single Point Of Failure - האם קיימת נקודת כשל שיכולה להפיל את כלל התהליך?

2.  תלותיות - האם ישנה תלות בתהליכים/אנשים או שהתהליך אוטונומי?

3.  האם ישנם נהלים מוסדרים לתהליך?

4.  האם נהלים אלו תורגלו?

 

לאחר שקלול הציונים, התוצאה המתקבלת היא מפת חום של התהליכים בארגון עפ"י השרידות והחיוניות שלהם, כך שניתן להגדיר את התעדוף של הטיפול בפערי השרידות. עבור כל פער שרידות בוחנים החלופות לתיקון, לרבות מודל כלכלי וממליצים על החלופות המתאימות תוך התייחסות ליעדי התאוששות עבור כל תהליך חיוני על פי ה RTO -

Recovery Time Objective

שלב  הייזום - השלב החשוב ביותר בתהליך

 

השלב  השני - ניתוח שרידות

 

לאחר המלצה ומימוש חלופות לתיקון פערי השרידות, ניתן לגשת ולהתחיל בכתיבת תכנית ה-BCP:  

 

•  טריגרים - הגדרת איומי הייחוס המפעילים כל מתאר ומתאר.

•  הגדרת תפקידים וסמכויות.

  תכנון התהליך בעת כשל בהתאם לממצאי השלב הקודם

  כתיבת נהלי עבודה ופעולות לביצוע - הגדרת סט נהלים ופעולות לביצוע – מי עושה מה ומתי.

•  הגדרת אופני, תדירויות ואחריות עדכון התוכנית ותיקוף התאמתה לארגון.

  הגדרת אופני, תדירויות ואחריות הדרכת עובדי הארגון על BCP ובנית תוכנית התרגול.

(BCM) Business Continuity Management

 

•  מימוש תוכנית התרגול באופן שוטף, לרבות בקרה, תחקור ושיפור.

•  תחזוקה ותיקוף נהלים.

השלב  השלישי - יוצאים לדרך

 

השלב  הרביעי -

BCM

 

למה Energy Team?

 

1. הכרות מעמיקה עם עולם התוכן הטכנולוגי והתשתיתי.

2. ניסיון רב שנים בתחום ניהול פרויקטי תשתיות והערכת תשתיות.

3. צוות מומחים מולטי דיסציפלינרי המשלב ניסיון טכנולוגי יחד עם ידע רב בניהול. תהליכים ארגוניים, ויכולת בחינה מקיפה של כל מימדי הארגון.

4. מוצר סופי בהיר ומפורט, הכולל המלצות לפעולה, לוחות זמנים וסדרי עדיפויות.