PIC-BCP.jpg

60%

מהארגונים שחוו אובדן מידע
ייסגרו בתוך 6 חודשים

80%

מהארגונים
שחוו כשל ייסגרו בתוך שנה

20%

מכל הארגונים חווים כשל
בכל שנה נתונה

Abstract Structure

בונים ומיישמים את תוכניות המשכיות עסקית והתאוששות מאסון

כחלק מבניית תוכנית ההמשכיות העסקית אנו מאבחנים ומנתחים את נקודות התורפה של הארגון, הכשלים
אנשי הצוות האחראים לניהול ,IT- הטכנולוגיים והמערכות שאינן מתפקדות כראוי. אנו בוחנים את תשתיות ה
המערכות ומגוון נוסף של אלמנטים המשפיעים על התפעול השוטף בזמן משבר.
שלנו, מאפשרת לארגונים להמשיך לפעול בצורה מיטבה וקרובה לשגרה עד כמה BCP / DRP- תכנית ה
שניתן תחת משברים ואירועי סייבר אשר מתרחשים בעולם העסקי באופן שוטף.

ליווי מימוש ההמלצות אופציונלי

  • בהתאם לממצאי השלבים הקודמים

מצגת הנהלה

  • גיבוש המלצות סופיות מצגת הנהלה

תכנון אסטרטגי

  • עיבוד המידע שנאסף

  • זיהוי פערים וניתוח דרישות

  • בחינת השקעות נדרשות

מיפוי וסקר מצב קיים

  • פגישות טכניות עם אנשי ה-IT ומערכות המידע

  • פגישות ניהוליות

ממלאים את הפרטים כאן ונחזור עם כל המידע
נשמח לספר לך עוד
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

הערבה 1, גבעת שמואל

 

טלפקס. 077-3442075 | info@energyteam.co.il