מנמ"רים בארגונים מסורתיים – חוששים מהענן? תאמצו אותו בצורה מדודה

מיגרצייה לענן

הענן סוחף בעשור האחרון, וביתר שאת בשלוש-ארבע השנים האחרונות, ארגונים רבים – כאלה שנולדו לתוך אליו, מה שנקרא קלאוד נייטיב, וגם גופים ותיקים יותר. מנהלי הטכנולוגיה בארגונים ורבים מהמנכ"לים מבינים את היתרונות שיש במעבר לענן ועד כמה הוא יכול להועיל לביזנס שלהם.