VIDEO | תשתיות 360º

 

1/12/2015 

איך תוכלו לבצע סקר תשתיות 360 מקיף?

 

 

ניתוח מצב התשתיות ב- IT נתפש כמשימה מורכבת, מלאה בפרטים טכניים וחלופות רבות ויקרות.
הקשב של המנהלים נמוך, הקשר בין ההוצאות ליעדי הארגון נתפס לעתים כקלוש ואין תמונה עקבית של: "מה נדרש לעשות, מתי וכמה כל זה עולה לי?".

1/12/2015 

 

טיפ 1:

ניתוח מצב תשתיות

 

 

1/12/2015 

 

טיפ 2:

מימד התשתיות

1/12/2015 

 

טיפ 3:

מימד התהליכים

1/12/2015 

 

טיפ 4:

מימד הכלים

1/12/2015 

 

טיפ 5:

מימד הפונקציות

1/12/2015 

 

טיפ 6:

תוכנית רב שנתית

1/12/2015 

 

טיפ 7:

תקציב רב שנתי

מקווים שנהניתם מסדרת הסרטונים שלנו,

אנחנו כאן לשאלות נוספות!